PS专业顶级抠图插件Vertus Fluid Mask和Topaz ReMask

今天给大家推荐两款顶级专业的抠图插件

插件1:Vertus Fluid Mask 3.3.17

插件2:Topaz ReMask 5.0.1

插件大小:573 MB

使用软件:Photoshop CC以上版本

sxad.cc不拥有此类资源的版权,站内所有资源仅供学习与交流,不得用于任何商业用途
SXAD.CC » PS专业顶级抠图插件Vertus Fluid Mask和Topaz ReMask